ZEEFVERHUUR.NL verhuurt zeefmachines aan bedrijven, voor alle voorkomende zeefwerkzaamheden

De zeefmachines zijn zowel mét als zonder machinist/loader te huur. Met behulp van de mobiele zeefinstallatie kan het te zeven materiaal ontdaan worden van vervuiling of ongewenste bestanddelen. De capaciteit is o.a. afhankelijk van het te verwerken materiaal en de gekozen zeeffractie.

 

Onze machines zeven onder andere:

 • Gebroken puin
 • Zwarte grond
 • Dresgrond
 • Glas
 • Ophoogzand, metselzand en aanverwanten
 • Biomassa
 • Compost
 • Heide plagsel
 • Houtchips
 • Kunststoffen
 • Saneringen
 • Gebroken asfalt
 • Verkleind bouw- en sloopafval of andere materialen

 

Op al onze overeenkomsten zijn de CUMELA-voorwaarden van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de rechtbank Utrecht onder nummer 63/2004.

Contact