Wij hebben de beschikking over verschillende zeef-installaties. Ieder met hun eigen specifieke eigenschappen en kwaliteiten. Afhankelijk van het te zeven materiaal wordt samen met U bekeken welke machine voor U het beste resultaat oplevert.

Keestrack Novum

  • De keestrack zeefinstallatie is multifunctioneel inzetbaar.
  • De machine is ontworpen voor het uitzeven van puin, stenen met grond, zand, klei, leem, asfalt, compost, bouw- en sloopafval, vuilstortsanering en nog vele andere producten.
  • De machine staat op een rupsen-onderstel wat het mogelijk maakt ‘in het terrein’ te werken
  • Het zeefoppervlak is 6,3 m2 + 5,4m2
  • Mogelijkheid om zowel 2 als 3 fracties te zeven.
  • Voorzien van radiografische afstandsbediening, waardoor de machine vanuit de kraan te bedienen is.
Keestrack Novum
Schudzeef Keestrack Novum