CUMELA voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de CUMELA-voorwaarden van toepassing, welke
gedeponeerd zijn bij de rechtbank Utrecht onder nummer 63/2004.

 

Bekijk onze CUMELA-voorwaarden (PDF).